ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დადგენილების პროექტი

17 იანვარი 2022

საერთო სასამართლოების შესახებ „საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა, სისხლის სამართლის საქმეთა და საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 1 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე".

დადგენილების პროექტი