სიახლეები
ინფორმაცია კენჭისყრის ჩატარების შესახებ მარტი 22, 2018

2018 წლის 23 მარტს 10 საათზე გაიმართება კენჭისყრა იმ მოსამართლეების უვადოდ გამწესების მიზნით, რომლებიც 2015 წლის 1 მაისიდან გამწესდნენ  თანამდებობაზე 3 წლის  ვადით „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 36-ე მუხლის 4(1) პუნქტის შესაბამისად.

ინფორმაცია მარტი 21, 2018

2015 წელს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძემ, განიხილა მოქალაქე თამარ ხაჭაპურიძის საჩივარი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე (116-ე მუხლი სატრანსპორტო საშუალების მართვისას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ალკოჰოლური სიმთვრალის დასადგენად შემოწმებისათვის თავის არიდება) რომელიც არ დააკმაყოფილა. პროცესის მიმდინარეობისას, წესრიგის რამდენჯერმე დარღვევისთვის თამარ ხაჭაპურიძე გაძევებული იყო დარბაზიდან.

გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ, თამარ ხაჭაპურიძე სოციალური ქსელით და სახვადასხვა მედია საშუალებებით ავრცელებდა მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძის ღირსების შემლახველ და მუქარის შემცველ განცხადებებს.

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები მარტი 21, 2018

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა აცხადებს მსურველთა მიღებას კურსზე - კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა:

 სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში

კურსის ხანგრძლივობა 36 საათი (10 სამუშაო დღე)

 სისხლის სამართალში

კურსის ხანგრძლივობა 21 საათი და 30 წუთი (6 სამუშაო დღე)

2018 წლის 19 მარტს დაგეგმილია გასაუბრება 3 წლის ვადით დანიშნულ მოსამართლეებთან მარტი 16, 2018

2018 წლის 19 მარტს დაგეგმილია გასაუბრება 3 წლის ვადით დანიშნულ მოსამართლეებთან, რომლებიც თანამდებობაზე დანიშნულნი არიან 2015 წლის 1 მაისს.

2018 წლის 19 მარტს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა მარტი 16, 2018

2018 წლის 19 მარტს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული მეათე საკითხის განხილვის შემდეგ სხდომა დაიხურება.

იხ. დღის წესრიგი.

გადაწყვეტილების პროექტი „მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მარტი 12, 2018

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იხილავს გადაწყვეტილების პროექტს „მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“. დაინტერესებული პირების და ფართო საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიზანშეწონილად მიიჩნევს ხსენებული პროექტი გახდეს საჯარო.

აღნიშნული პროექტის განხილვა იგეგმება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 19 მარტის სხდომაზე.