სიახლეები
მოსამართლეობის კანდიდატთა კენჭისყრის შედეგები ივლისი 29, 2015

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 29 ივლისის სხდომაზე მოსამართლოების კანიდიდატთა კენჭისყრის შედეგად არჩეულ იქნა 10 მოსამართლე.

მოსამართლეობის კანდიდატთა კენჭისყრა! ივლისი 28, 2015

2015 წლის 29 ივლისს, 10:00 საათზე დაიწყება მიმდინარე წლის ივნისში გამოცხადებული მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის შედეგების შეჯამება.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები ფარული კენჭისყრის საფუძველზე აირჩევენ საერთო სასამართლოების მოსამართლეებს.

სემინარი თემაზე: სასამართლოს საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება CEPEJ-ის მეთოდოლოგიის შესაბამისად ივლისი 21, 2015

2015 წლის 21-22 ივლისს საქართველოს მართლმსაჯულების სახლში, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, ევროსაბჭოსა და მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის (CEPEJ) ორგანიზებით იმართება სემინარი თემაზე: „სასამართლოს საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება CEPEJ-ის მეთოდოლოგიის შესაბამისად“.

2015 წლის 23 ივლისს 14:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა. ივლისი 20, 2015

2015 წლის 23 ივლისს 14:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

2015 წლის 23 ივლისს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა ივლისი 17, 2015

2015 წლის 23 ივლისს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

ამავე დღეს 09:00 საათზე, ასევე, დაგეგმილია მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება (დახურული სხდომა), შესაბამისად მიმდინარე სხდომის ზუსტი დრო, ასევე, დღის წესრიგიც განთავსდება ვებ-გვერდზე 20 ივლისს. 

ინფორმაცია მოსამართლეობის კანდიდატებისათვის! ივლისი 15, 2015

2015 წლის ივნისის თვის მოსამართლეობის შესარჩევი კონკურსის მე-2 ეტაპი - გასაუბრება დაიწყება 20 ივლისს 09:00 საათიდან და გაგრძელდება დაახლოებით 5 სამუშაო დღე. კანდიდატთა გამოძახება განხორციელდება ანბანური თანმიმდევრობით. ყოველ კონკრეტულ