სიახლეები
2016 წლის 15 თებერვალს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა თებერვალი 9, 2016

2016 წლის 15 თებერვალს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი.

მოსამართლეობის კანდიდატთა კენჭისყრა! თებერვალი 9, 2016

2016 წლის 12 თებერვალს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებულია მოსამართლეობის კანდიდატების კენჭისყრა.

მოსამართლეობის კანდიდატებს ვთხოვთ, კიდევ ერთხელ თანდართული ფაილის შესაბამისად გადაამოწმონ მათ მიერ მითითებული ვაკანტური ადგილები. კენჭისყრა განხორციელდება აღნიშნული ჩამონათვალის შესაბამისად.

მოსამართლეობის კანდიდატებს ვთხოვთ, 2016 წლის 10-11 თებერვალს დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ტელეფონის ნომრებზე 577 554421, 577 988884, 595 850395 და დაგვიდასტუროთ თანდართულ ფაილში არსებული ჩამონათვალის სისწორე თქვენთან მიმართებაში.

2016 წლის 8 თებერვალს, 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა თებერვალი 5, 2016

2016 წლის 8 თებერვალს, 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი.

გრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება! თებერვალი 4, 2016
გრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება.
გრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება! თებერვალი 3, 2016
გრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება.
ინფორმაცია მოსამარტლეობის შესარჩევი კონკურსით დაინტერესებული პირებისათვის! თებერვალი 2, 2016

ვაქვეყნებთ მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატების მოკლე ბიოგრაფიულ მონაცემებს. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიაწოდოს წერილობითი ინფორმაცია მოსამართლეობის კანდიდატების შესახებ.

მოსამართლეობის კანდიდატები.