სიახლეები
გამოცხადდა მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი მაისი 5, 2016

გამოცხადდა მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი

მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

1. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის კურსდამთავრებულებს.

2. მოქმედ მოსამართლეებს.

3. ყოფილ მოსამართლეებს, რომლებსაც ჩაბარებული აქვთ მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, გამწესებულნი იყვნენ მოსამართლის თანამდებობაზე კონკურსის წესით და აქვთ მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 18 თვის გამოცდილება. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდებიან მხოლოდ ის ყოფილი მოსამართლეები, რომელთა უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არ არის გასული 7 წელი.

2016 წლის 28 აპრილს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა აპრილი 27, 2016

2016 წლის 28 აპრილს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.

სასამართლო მენეჯერთა ფორუმი აპრილი 25, 2016

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორგანიზებით, 2016 წლის 23-24 აპრილს სასტუმრო ,,კაჭრეთის ამბასადორში“ საერთო სასამართლოების მენეჯერებისათვის ფორუმი გაიმართა. 
შეკრების მიზანი იყო სასამართლო მენეჯერებს წარემართათ დისკუსია არსებულ პრობლემებზე, სიახლეებზე და საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ.
ფორუმის მონაწილეებმა მოისმინეს ინფორმაცია სასამართლო ხარისხის და მისი გაზომვის კრიტერიუმების (CEPEJ-ის სტანდარტი) შესახებ. გაეცნენ ინფორმაციას სასამართლო ადმინისტრირების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგებზე, განიხილეს ადამიანური რესურსების მართვის (HRM) და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.
შეხვედრის ბოლოს, ფორუმის მონაწილეებმა მენეჯერების წინაშე არსებული პრობლემების გადაწყევტის გზებზე იმსჯელეს. 
საერთო სასამართლოების მენეჯერების ფორუმი, ევროპის საბჭოს პროექტის ,,მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გაძლიერება საქართველოში“ მხარდაჭერით გაიმართა.

2016 წლის 25 აპრილს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა აპრილი 22, 2016

2016 წლის 25 აპრილს, 14:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

მართლმსაჯულების მსოფლიო პროექტის (WJP) მიერ განხორციელებული სამართლის უზენაესობის ინდექსის კვლევის შედეგად საქართველოს მაჩვენებელი გაუმჯობესდა აპრილი 20, 2016

მართლმსაჯულების მსოფლიო პროექტის (WJP) მიერ განხორციელებული 2015 წლის კვლევის თანახმად, სამართლის უზენაესობის მაჩვენებელში საქართველომ 31-ე ადგილიდან 29-ე ადგილზე გადმოინაცვლა. 2015 წელს კვლევა 102 ქვეყნის შეფასების საფუძველზე განხორციელდა, 2014 წელს კი - 99 ქვეყნის. საქართველო აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის ლიდერია.

Freedom House-ის მიერ მომზადებული წლიური ანგარიში აპრილი 19, 2016

2016 წელს სასამართლო სისტემისა და დამოუკიდებლობის ინდექსი გაუმჯობესდა, რისი მიზეზიც, გასულ წლებთან შედარებით სასამართლო სისტემის  სტრუქტურული გაუმჯობესება და სასამართლოს გაზრდილი დამოუკიდებლობაა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 5 წლის მანძილზე პირველად გაუმჯობესდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის ინდექსი.

კვლევის შედეგეგი დაწვრილებით შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/georgia#ref66