სიახლეები
მედიატორთა რეესტრში რეგისტრაციის მსურველ კანდიდატთა განცხადებების მიღება იწყება ნოემბერი 11, 2019

მედიატორთა ერთიან რეესტრში რეგისტრაციის  მსურველთა განცხადებების მიღება 12 ნოემბრიდან დაიწყება და 22 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.

კენჭისყრის შედეგები ოქტომბერი 31, 2019

2019 წლის 31 ოქტომბერს ჩატარდა ფარული კენჭისყრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ ეტაპზე კანდიდატთა გადაყვანის მიზნით. კენჭისყრის ბიულეტინში შეტანილი იყო 15 კანდიდატი, რომელთაგან შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 3 კანდიდატი.