სიახლეები
2014 წლის 22 დეკემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა დეკემბერი 18, 2014

2014 წლის 22 დეკემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა მიღებას (GE) დეკემბერი 15, 2014

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აცხადებს იუსტიციის სკოლის მსმენელთა შესარჩევ კონკურსს.

მსმენელთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ ქმედუნარიან, ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც ჩაბარებული აქვთ მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა და მისი ჩაბარებიდან არაა გასული 7 წელი.

15 დეკემბერს, 15:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა დეკემბერი 11, 2014

15 დეკემბერს, 15:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა

იხ. დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით

საბჭოში მოსამართლეების შერჩევისა და დანიშვნის კრიტერიუმებზე იმსჯელეს დეკემბერი 10, 2014

დღეს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშვნის კრიტერიუმებთან  დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა.

 

8 დეკემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა დეკემბერი 5, 2014

8 დეკემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

1 დეკემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა ნოემბერი 27, 2014

1 დეკემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.